โปรแกรมตรวจสุภาพประจำปี

โปรแกรมตรวจสุภาพประจำปี
รายละเอียด Classic  Prestige Package  Royal Elegance (Male)  Royal Elegance (Female) 
เหมาะสำหรับ ทั่วไป 30 - 40 ปี 40 ปีขึ้นไป  40 ปีขึ้นไป
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ PE (Physical Examination) X X X X
ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination     X X
ตรวจการมองเห็น Visual Acuity   X X X
ตรวจตาบอดสี Color Vision Test   X X X
ตรวจสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Autorefraction   X X X
ตรวจวัดความดันลูกตา Tonometry   X X X
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกร็ดเลือด Complete Blood Count X X X X
ตรวจหาการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง ESR     X X
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar X X X X
ตรวจไขมันโคเลสเตอรอล Cholesterol X X X X
ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride X X X X
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง HDL- Cholesterol X X X X
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL- Cholesterol X X X X
ตรวจการทำงานของไต eGFR   X X X
  BUN   X X X
  Creatinine X X X X
ตรวจการทำงานของตับ SGOT X X X X
  SGPT X X X X
  Alkaline Phosphatase   X X X
  Direct Bilirubin     X X
  Globulin     X X
  Total Protein     X X
  Albumin X X X X
ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid     X X
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH     X X
  Free T4     X X
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี HBsAg      X X
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี Anti HBs      X X
ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 ตำแหน่ง Bone Density (Lumbar-Hip)     X X
แคลเซียม Calcium        
ฟอสเฟต Phosphate        
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA     X X
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP     X X
ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep Pap Test        X
ตรวจเอ็กซเรย์เต้านมด้วยระบบดิจิตอลและตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม Digital Mammogram and Ultrasound Breast       X
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA      X   
ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis  X   X   X   X 
ตรวจอุจจาระ Stool examination and occult blood    X     
ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray   X   X   X   X 
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen        
ตรวจอัลตร้าซาวด์ทั้งช่องท้อง Ultrasound  Whole Abdomen    X  X  X 
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG    X   X   X 
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Exercise  Stress  Test (EST) or Echocardiogram      X   X 
อาหารเช้า Breakfast  X   X   X   X 
ค่าบริการผู้ป่วยนอก Hospital and nursing service  X   X   X 
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ Report Book  X   X   X 
  ราคาแพ็กเกจ  2,700 6,700 17,500 21,200
  ราคาปกติ  4,460 9,490 23,220 27,150

เพื่อให้ผลการตรวจใช้ประโยชน์ได้อย่างดีที่สุด มีคำแนะนำดังนี้

เอกสารที่ควรนำมาด้วย

 • ผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์หรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ ของท่าน
 • ใบส่งตัวจากบริษัท (ถ้ามี)

การตรวจเลือด

 • ควรงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดยกเว้นน้ำเปล่าตั้งแต่เวลา 20.00 น. หรือ 8-12 ชั่วโมง ก่อนมาเจาะเลือด (กรณีที่มีการตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI) ต้องงดอาหารและน้ำทุกชนิด)
 • สำหรับโปรแกรมที่มีตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ควรงดน้ำและอาหาร 8-12 ชั่วโมง ก่อนมาเจาะเลือด
 • สำหรับโปรแกรมที่มีการตรวจการทำงานของไต หรือ ตรวจปัสสาวะ ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนัก และการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง 1 วันก่อนเข้ารับการตรวจ
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานยาที่มีแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบ เช่น ยาลดกรด เป็นเวลา 3 วันก่อนตรวจระดับแมกนีเซียมในเลือด

การตรวจเลือดในอุจจาระ

 • หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อแดง  ปลา บร็อคเคอรี่ กระหล่ำดอก แคนตาลูป ผลไม้ตระกูลส้ม และอาหารที่มีวิตามินซี สูงเป็นเวลา 2-3 วันก่อนมาตรวจ
 • การรับประทานยาแอสไพริน และ ยาแก้ปวดภายใน 7 วันก่อนเข้ารับการตรวจ อาจส่งผลกระทบต่อผลการตรวจได้
 • ไม่ควรตรวจในขณะที่กำลังมีประจำเดือน

การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

 • ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ 48 ชม. ก่อนเข้ารับการตรวจ เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์อาจทำให้เกิดการหลั่งโปรตีน PSA ออกมาในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น

การอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน

 • งดอาหารและน้ำ 8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 • ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารจำนวนมาก หรือมีไขมันสูง ในมื้อเย็นก่อนวันเข้ารับการตรวจ
 •  งดการสูบบุหรี่

การอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง

 • ไม่จำเป็นต้องงดอาหารและน้ำ
 • ควรดื่มน้ำ 2-3 แก้วก่อนเข้ารับการตรวจเพื่อให้ผลการตรวจชัดเจนมากขึ้น
 • ไม่ควรปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณกำลังตั้งครรภ์

การอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง

 • งดอาหารและน้ำหลังเที่ยงคืน หรือ 8-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจเพื่อลดแก๊สในลำไส้ ที่อาจทำให้การตรวจไต        ที่อยู่ด้านหลังลำไส้ไม่ชัดเจน
 • ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารจำนวนมาก หรือมีไขมันสูง ในมื้อเย็นก่อนวันเข้ารับการตรวจ
 • งดสูบบุหรี่

เอ็กซเรย์เต้านม

 • ควรแจ้งแพทย์หากท่านกำลังตั้งครรภ์
 • ควรตรวจหลังหมดประจำเดือน 1 สัปดาห์เพื่อให้ผลการตรวจชัดเจน
 • เพื่อให้การตรวจมีประสิทธิภาพ ควรหลีกเลี่ยงการทาโลชั่น, แป้ง, โรลออน บริเวณหน้าอก

ในกรณีที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (การวิ่งสายพาน)

 • กรุณาสวมเสื้อผ้าที่สบาย และนำรองเท้าสำหรับวิ่งหรือรองเท้ากีฬามาด้วย
 • หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ กรุณาเลือกเฉพาะอาหารว่าง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง หรือมีส่วนผสมของคาเฟอีน หรือแอลกอฮอล์
 • หากท่านอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลหรือรับประทานยาอยู่ กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ
 • หากท่านมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจติดขัด กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนการตรวจ

การตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก

 • ควรตรวจหลังหมดประจำเดือนอย่างน้อย 7 วัน 

ประโยชน์ของการตรวจ

ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก - เพื่อดูภาวะกระดูกบาง/กระดูกพรุน

เอ็กซเรย์ปอด-เพื่อตรวจหาโรคปอดระยะเริ่มแรก เช่น วัณโรค

ส่องกล้องตรวจกระเพาะ - เพื่อตรวจหาความผิดปกติ เช่นการอักเสบ, ก้อน, แผลในกระเพาะ และเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กตอนต้น

ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ - เพื่อตรวจหาความผิดปกติ เช่นภาวะการอักเสบ, ก้อน และ แผลในลำไส้ใหญ่

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ - เพื่อตรวจหาความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เอ็กซเรย์เต้านม - เพื่อตรวจหาความผิดปกติของเต้านม เช่นก้อน, ถุงน้ำ และมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก

อัลตร้าซาวด์เต้านม - เพื่อตรวจหาความผิดปกติของเต้านม เช่นก้อน, ถุงน้ำ และมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก

ตรวจมะเร็งปากมดลูก - เพื่อตรวจหาความผิดปกติของปากมดลูก โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูก

ตรวจเลือดในอุจจาระ - เพื่อตรวจหาภาวะเลือดออกในลำไส้ใหญ่

ตรวจความดันลูกตา - เพื่อตรวจหาโรคต้อหินระยะเริ่มแรก

การวิ่งสายพาน - เพื่อตรวจหาโรคหัวใจระยะเริ่มแรก โดยเฉพาะ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

 

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และรวมค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกแล้ว

 ตั้งแต่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2556 - 31 ธันวาคม 2556

ราคา : 21,200 บาท

For more information, please contact
Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : info@theworldmedicalcenter.com